Çaý ekstrakt çaý polifenollary 98% iýmit we içgi çig maly

Gysga düşündiriş:

Çaý ekstrakty çaýyň suw ekstrakty ýa-da alkogol ekstraktydyr.Çaý polifenollary, L-teanin, alkaloidler, çaý polisakaridleri, çaý saponinleri, witaminler, yz elementleri we mineral elementleri ýaly bioaktiw komponentlere baý.Garrylygy gijikdirmek, ýürek-damar keselleriniň öňüni almak, rak keseliniň öňüni almak we bejermek, täzelenmek, ýagy kadalaşdyrmak we iýmit siňdiriş ýaly wezipeleri bar.Kliniki taýdan köplenç kelle agyry, baş aýlanmak, uklamak, gaharlanmak we suwsuzlyk, iýmit ýygnamak we çişme durgunlygy, gyzzyrma, dizenteriýa we beýleki sindromlarda ulanylýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Çaý ekstraktynyň himiki düzümi:

1. Polifenollar: flawanollar (katekinler), 4-gidroksiflawanollar, flawonoidler, antosýaninler we fenolik kislotalar.Epiklok, az mukdarda epigallokatechin (EGC), epigallokatechin (EGC), epigallokatechin (EGC) we az mukdarda çaý katekinleri (EGC) 80% töweregi.
2. Flawonoidler: Kseretin, kaempferol, flawonol gallat we ş.m.
3. Antosýaninler: antosýaninler, hlorofil, lýutein we karotin.
4. Alkaloidler: esasan kofein (1% ~ 5%) we az mukdarda teofillin, teobromin we ksantin.
5. Triterpenoidler: teasapogenol, teafolisaponin we ş.m.
6. Beloklar we aminokislotalar: teanin, fenilalanin, glýutam turşusy, gidrolaza, proteaz, fosforilaza, oksidoridaza we ş.m. Şekerler: sellýuloza, krahmal, pektin we ş.m. Aromatiki maddalar: heptanol, heptanaldehid, Çingkao spirti, benzil alkogoly we ş.m.
Çeşme ösümligi: Camellia sinensis o.ktze-iň ýapragy we ýapragy.Lakamlar: dag çaýy, gök çaý, çaý, ajy çaý, çaý, mum çaýy, çaý budy, bud çaýy, ajaýyp çaý, kazein.

Çaý ekstraktynyň täsiri:

1. Antioksidant täsiri
Çaý polifenollaryreaktiw kislorodsyz radikallary gönüden-göni ýok edip biler.Çaý polifenollarynyň düzümi erkin radikallary hereketsizleşdirmek üçin işjeň wodorody üpjün edip biljek fenolik gidroksil toparlaryna baýdyr.Okislenme netijesinde emele gelen erkin radikallar, katekolyň gurluşy sebäpli ýokary durnuklylyga eýe.Şonuň üçin çaý polifenollary wodorod üpjünçiligi üçin erkin radikal ingibitorlardyr.Çaý polifenollarylipid peroksidasiýany saklap biler, metal ionlaryny çelat edip, öýjükli antioksidant gorag ulgamyny işjeňleşdirip biler.
2. Sterilizasiýa we antibakterial, içege mikroorganizmleriniň gurluşyny gowulandyryň
Çaý kateşinleri Stafilokokk aureusy, Vibrio holera, Escherichia coli we ş.m. ýaly köp zyýanly bakteriýalara bakterisid we inhibitor täsirleri berýär.Çaý polifenollary adam içegesinde bifidobakteriýa ýaly köp peýdaly bakteriýalaryň ösmegine we köpelmegine kömek edip biler, bu diňe içegede köp iýmitleri (B witaminleri ýaly) öndürip bilmez, eýsem zyýanly bakteriýalaryň köpelmegini hem saklap biler.
3. Wirusa garşy täsir
Çaý kateşinleri A we B gripp wirusyna inhibitor täsir edýär;EGCG we EKG, hatda 0.01 - 0.02mg / ml pes konsentrasiýalarda hem AIW-e güýçli inhibitor täsir edýär.
4. fatagy azaltmak, horlanmak we aterosklerozyň öňüni almak
Çaý katekinleri, esasanam EGCG, öýjüklerdäki holesteriniň sintezini saklap, gandaky LDL holesterini azaldyp, HDL holesterini köpeldip biler.Birinjisi adam aterosklerozyny ösdürip biler, ikinjisi aterosklerozyň öňüni alyp we gowulaşdyryp biler.
5. Depressiýa
Çaý kateşinleri, esasanam EKG we EGCG, fermenti öwürýän angiotensini ep-esli derejede saklady.
6. Diş kariesiniň öňüni almak
1980-nji ýyllaryň ahyrynda geçirilen gözlegler çaýdaky polifenollaryň çaýyň kariese garşy täsirinde iň möhüm maddalardygyny ýüze çykardy.
7. Beýleki rollar
Çaý ekstraktygipoglikemiki täsiri, radiasiýa garşy täsiri, allergiýa garşy täsiri, immun funksiýasyny güýçlendirmek we garramagyň öňüni almak.

Önümiň parametrleri

KOMPANI PRA PROFILI
Haryt ady Çaý ekstrakty
CAS 144207-58-9
Himiki formula C36H32O21
MainPönümler Çaý polifenollary 50% / 98%Katekin 90% / 98%EGCG 98%
Brand Hande
Möndüriji Nanunnan Hande Bio-Tech Co., Ltd.
Country Kunming, Hytaý
Döredildi 1993
 BASIC MAGLUMAT
Sinonimler Çaý görnüşi; teogallinin; [1,1'-Bifenil] -2-karboksilisid, 6 ′ - ) oksi] -2H-1-benzopyran-2-ýyl] -2 ′, 3 ′, 4,4 ′, 5,6-heksahidroksi -, (1R, 2R, 3R, 5S) -5-karboksi-2,3 , 5-trihidroksiksikloheksilester, (1R) - (9CI)
Gurluşy  çaý
Agram 800.63
HS kody N / A
HilSkesgitlemek Kompaniýanyň spesifikasiýasy
Ctassyklamalar N / A
Derňew Müşderiniň isleglerine görä düzülen
Daş görnüşi Goňur, açyk sary ýa-da açyk ýaşyl poroşok
Gazyp almagyň usuly Çaý
Ualyllyk mümkinçilik Müşderiniň isleglerine görä düzülen
Bukja 25 kg / barrel
Synag usuly HPLC / UV
Logistika Birnäçe ulag
PAýmentTerms T / T, D / P, D / A.
Oterm Müşderiniň barlagyny hemişe kabul ediň;Müşderilere kadalaşdyryjy hasaba alyşda kömek ediň.

Hande önüm beýany

1. Kompaniýa tarapyndan satylan önümleriň hemmesi ýarym taýýar çig mal.Önümler esasan önümçilik kwalifikasiýasy bolan öndürijilere gönükdirilendir we çig mal ahyrky önüm däl.
2. Giriş bilen baglanyşykly potensial netijelilik we amaly programmalar neşir edilen edebiýatdan.Şahsy adamlar gönüden-göni ulanmagy maslahat bermeýärler we şahsy satyn almalar ret edilýär.
3. Bu web sahypasyndaky suratlar we önüm maglumatlary diňe salgylanmak üçin ulanylýar we hakyky önüm agdyklyk eder.


  • Öňki:
  • Indiki: