Araçylar

 • Iň ýokary derejeli Ginsenozid tozy Ginsenozid ekstrakty Rg3

  Iň ýokary derejeli Ginsenozid tozy Ginsenozid ekstrakty Rg3

  Ginsenozid Rg3, ginsengden izolirlenen sterol birleşmesidir. Ol çiş öýjükleriniň çozmagyny we metastazyny saýlap alyp biler. Ginsenozid Rg3, çişe garşy iň möhüm täsire eýedir we çiş bejergisinde giňden ulanylýar. Rg3-i çykaryň. Has giňişleýin maglumat üçin onlaýn maslahat bermegiňizi haýyş edýäris.

 • Professional zawod üpjünçiligi Ginsenozid Rh2 ekstrakt Ginseng

  Professional zawod üpjünçiligi Ginsenozid Rh2 ekstrakt Ginseng

  Ginsenozid Rh2, ginsengden alnan antikanser işjeň ösümlik maddasydyr. Adamyň immunitetini ýokarlandyrmak, ýadawlygy aýyrmak we bedeniň dikelmegine kömek etmek wezipeleri bar. Saglygy pes we saglygy gowşak adamlar üçin gowy saglyk önümine öwrüldi. Häzirki wagtda bu has köp çiş näsaglary tarapyndan ykrar edildi. Bu hassalaryň durmuş derejesini ýokarlandyrmak we ömrüni uzaltmak üçin gowy täsir edýär .Hande Biotech Ginsenoside Rh2 Extract Ginseng bilen üpjün edýär. Has giňişleýin maglumat üçin onlaýn maslahat bermegiňizi haýyş edýäris.

 • Qualityokary hilli 98% Indole-3-karbinol CAS 700-06-1

  Qualityokary hilli 98% Indole-3-karbinol CAS 700-06-1

  Indole-3-karbinol, möhüm gök önümlerden (brokkoli, turp we karam ýaly) çykarylyp bilinýän çiş himiki öňüni alyş maddasydyr .Indole-3-metanol köp çişleriň döremegine we ösmegine päsgel berip biler .Hande Biotech ýokary hilli 98% üpjün edýär Indole-3-karbinol CAS 700-06-1. Has giňişleýin maglumat üçin onlaýn ýagdaýda maslahatlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

 • Ösümlik ekstrakty HPLC 98% CAS 71610-00-9 Sefalomannin

  Ösümlik ekstrakty HPLC 98% CAS 71610-00-9 Sefalomannin

  Sefalomannin, paklitaksel we doketaksele öwrülip bilýän Taxus çinensisinden alnan paklitakseliň önümidir. Hande Bio ösümlik ekstraktyny HPLC 98% CAS 71610-00-9 Cephalomannine bilen üpjün edýär. Has giňişleýin maglumat üçin onlaýn maslahat bermegiňizi haýyş edýäris.

 • Iň ýokary hilli Panax Ginseng ekstrakt Ginsenozid Rg3 tozy

  Iň ýokary hilli Panax Ginseng ekstrakt Ginsenozid Rg3 tozy

  Ginsenozid Rg3, ginsengden izolirlenen sterol birleşmesidir. Ösümlik öýjükleriniň çozmagyny we metastazyny saýlap saklap biler. Ginsenozid Rg3, çişe garşy iň möhüm täsire eýedir we çiş bejergisinde giňden ulanylýar. Hand Biology ýokary hilli Panax Ginseng ekstraktyny üpjün edýär Ginsenoside Rg3 tozy. Has giňişleýin maglumat üçin onlaýn ýagdaýda maslahatlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

 • Ginseng ekstrakty Ginsenozid Rh2 Poroşok CAS 78214-33-2

  Ginseng ekstrakty Ginsenozid Rh2 Poroşok CAS 78214-33-2

  Ginsenozid Rh2, ginsengden alnan antikanser işjeň ösümlik maddasydyr. Adamyň immunitetini ýokarlandyrmak, ýadawlygy aýyrmak we bedeniň dikelmegine kömek etmek wezipeleri bar. Saglygy pes we saglygy gowşak adamlar üçin gowy saglyk önümine öwrüldi. Häzirki wagtda ol has köp çiş näsaglary tarapyndan ykrar edildi. Bu hassalaryň durmuş derejesini ýokarlandyrmak we ömrüni uzaltmak üçin gowy täsir edýär. onlaýn maslahatlaşyň.

 • Derman Docetaxel CAS 114977-28-5 Pokary arassalygy 99%

  Derman Docetaxel CAS 114977-28-5 Pokary arassalygy 99%

  Docetaxel Trihydrate, bcl-2 we bcl-xL gen aňlatmalarynyň täsirini görkezýän paklitakseliň ýarym sintetik analogydyr. Doketaksel Trihidrat apoptoza sebäp bolýan G2 / M öýjük siklini tussag edýär. Hande Bio Pharmaceutical Docetaxel CAS 114977-28-5 Pokary arassalygy üpjün edýär 99%. Has giňişleýin maglumat üçin onlaýn habarlaşyň.

 • Ginseng kök ekstrakty Ginseng Ginsenozid Ginsenozid Rg3, çişe garşy

  Ginseng kök ekstrakty Ginseng Ginsenozid Ginsenozid Rg3, çişe garşy

  Ginsenozid Rg3, ginsengden izolirlenen sterol birleşmesidir. Ösümlik öýjükleriniň çozmagyny we metastazyny saýlap saklap biler. Ginsenozid Rg3, çişe garşy iň möhüm täsire eýedir we çiş bejergisinde giňden ulanylýar. Hande Bio Ginseng kök ekstrakty Ginseng Ginsenozidi üpjün edýär Çişe garşy Ginsenozid Rg3. Has giňişleýin maglumat üçin onlaýn ýagdaýda maslahatlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

 • Öndüriji üpjünçiligi CAS 78214-33-2 Ginseng kök ekstrakty Ginsenozid Rh2

  Öndüriji üpjünçiligi CAS 78214-33-2 Ginseng kök ekstrakty Ginsenozid Rh2

  Ginsenozid Rh2, ginsengden alnan antikanser işjeň ösümlik maddasydyr. Adamyň immunitetini ýokarlandyrmak, ýadawlygy aýyrmak we bedeniň dikelmegine kömek etmek wezipeleri bar. Saglygy pes we saglygy gowşak adamlar üçin gowy saglyk önümine öwrüldi. Häzirki wagtda has köp çiş näsaglary tarapyndan ykrar edildi. Bu hassalaryň durmuş derejesini ýokarlandyrmak we ömrüni uzaltmak üçin gowy täsir edýär. Hande Biotech öndürijini üpjün etmek CAS 78214-33-2 Ginseng kök ekstrakty Ginsenozid Rh2. Has giňişleýin maglumat üçin , onlaýn maslahatlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

 • Albin-konýugirlenen paklitaksel formulalary üçin tehnologiýa geçiriş hyzmatlary

  Albin-konýugirlenen paklitaksel formulalary üçin tehnologiýa geçiriş hyzmatlary

  Paclitaksel giňden ulanylýan çişe garşy derman. Häzirki wagtda kliniki tejribede ulanylýan paklitaksel sanjymy polioksietilen kastor ýagyny erginleýji hökmünde ulanýar, ýöne kliniki ulanylanda oňaýsyz täsirleriň ýüze çykmagy ýokary, şonuň üçin hassany administrasiýa etmezden öň allergiki bejergini almaly, hassalara we lukmanlara köp oňaýsyzlyk getirýär. Poliksietil kastor ýagynyň emele getirýän oňaýsyz täsirlerini ýok etmek, bar bolan taýýarlyklaryň kemçiliklerini ýeňip geçmek we paklitakseliň çözülişini we durnuklylygyny ýokarlandyrmak üçin Albumin bilen baglanyşykly paklitaksel emele geldi. Hand Biotech Tehnologiýa bilen üpjün edýär albumin-konýugirlenen paklitaksel formulalary üçin hyzmatlary geçirmek. Has giňişleýin maglumat üçin onlaýn maslahatlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

 • “Paclitaxel” formulasy tehnologiýa geçiriş hyzmatlary

  “Paclitaxel” formulasy tehnologiýa geçiriş hyzmatlary

  Paclitaksel giňden ulanylýan çişe garşy derman. Häzirki wagtda kliniki tejribede ulanylýan paklitaksel sanjymy polioksietilen kastor ýagyny erginleýji hökmünde ulanýar, ýöne kliniki ulanylanda oňaýsyz täsirleriň ýüze çykmagy ýokary, şonuň üçin hassany administrasiýa etmezden öň allergiki bejergini almaly, hassalara we lukmanlara köp oňaýsyzlyk getirýär. Polioksietil kastor ýagynyň emele getirýän oňaýsyz täsirlerini ýok etmek, bar bolan taýýarlyklaryň kemçiliklerini ýeňip geçmek we paklitakseliň erginligini we durnuklylygyny ýokarlandyrmak üçin Albumin bilen baglanyşykly paklitaksel emele geldi. Hande Biotech Paclitaxel bilen üpjün edýär formulasiýa tehnologiýa geçiriş hyzmatlary. Has giňişleýin maglumat üçin onlaýn ýagdaýda maslahatlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

 • “Paclitaxel” tehnologiýa geçiriş hyzmaty

  “Paclitaxel” tehnologiýa geçiriş hyzmaty

  Paclitaksel giňden ulanylýan çişe garşy derman. Häzirki wagtda kliniki tejribede ulanylýan paklitaksel sanjymy polioksietilen kastor ýagyny erginleýji hökmünde ulanýar, ýöne kliniki ulanylanda oňaýsyz täsirleriň ýüze çykmagy ýokary, şonuň üçin hassany administrasiýa etmezden öň allergiki bejergini almaly, hassalara we lukmanlara köp oňaýsyzlyk getirýär. Polioksietil kastor ýagynyň emele getirýän oňaýsyz täsirlerini ýok etmek, bar bolan taýýarlyklaryň kemçiliklerini ýeňip geçmek we paklitakseliň erginligini we durnuklylygyny ýokarlandyrmak üçin Albumin bilen baglanyşykly paklitaksel emele geldi. Hande Biotech Paclitaxel bilen üpjün edýär Tehnologiýa geçiriş hyzmaty. Has giňişleýin maglumat üçin onlaýn ýagdaýda maslahatlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

 • Sanjymly tehnologiýa geçiriş hyzmatlary üçin “Paclitaxel”

  Sanjymly tehnologiýa geçiriş hyzmatlary üçin “Paclitaxel”

  Albumin bilen baglanyşykly paklitaksel (sanjym üçin Paclitaxel), eräp bilmeýän dermanlary albumin bilen birleşdirmek üçin nabTM tehnologiýasy arkaly taýýarlanan nano daşaýjy ulgamdyr. cosolvent we allergiki täsirlilik hadysalaryny ep-esli azaldýar .Hande Biotech sanjymly tehnologiýa geçiriş hyzmatlary üçin Paclitaxel-i üpjün edýär. Has giňişleýin maglumat üçin onlaýn maslahat bermegiňizi haýyş edýäris.

 • Albumin-konýugirlenen paklitaksel tehnologiýa geçiriş hyzmatlary

  Albumin-konýugirlenen paklitaksel tehnologiýa geçiriş hyzmatlary

  Paclitaksel giňden ulanylýan çişe garşy derman. Häzirki wagtda kliniki tejribede ulanylýan paklitaksel sanjymy polioksietilen kastor ýagyny erginleýji hökmünde ulanýar, ýöne kliniki ulanylanda oňaýsyz täsirleriň ýüze çykmagy ýokary, şonuň üçin hassany administrasiýa etmezden öň allergiki bejergini almaly, hassalara we lukmanlara köp oňaýsyzlyk getirýär. Polioksietil kastor ýagynyň emele getirýän ýaramaz täsirlerini ýok etmek, bar bolan taýýarlyklaryň kemçiliklerini ýeňip geçmek we paklitakseliň erginligini we durnuklylygyny ýokarlandyrmak üçin Albumin bilen baglanyşykly paklitaksel emele geldi. Hand Biotech Albumin bilen üpjün edýär -konjugirlenen paklitaksel tehnologiýa geçiriş hyzmatlary. Has giňişleýin maglumat üçin onlaýn ýagdaýda maslahatlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

 • Taxol Chinensis 90% 98% Cephalomannine CAS 71610-00-9

  Taxol Chinensis 90% 98% Cephalomannine CAS 71610-00-9

  Sefalomannin, paklitaksel we doketaksele öwrülip bilýän Taxus çinensisinden alnan paklitakseliň önümidir. Hande Bio Taxol Chinensis Extract 90% 98% Cephalomannine CAS 71610-00-9. Has giňişleýin maglumat üçin onlaýn maslahat bermegiňizi haýyş edýäris. .

 • Qualityokary hilli 99% Indole-3-Karbinol GMP öndürijisi CAS 700-06-1

  Qualityokary hilli 99% Indole-3-Karbinol GMP öndürijisi CAS 700-06-1

  Indole-3-karbinol, möhüm gök önümlerden (brokkoli, turp we karam ýaly) çykarylyp bilinýän çiş himopreventiw maddadyr .Indole-3-metanol köp çişiň döremegine we ösmegine päsgel berip biler .Hande Biotech ýokary hilli 99% üpjün edýär Indole-3-Karbinol GMP öndürijisi CAS 700-06-1. Has giňişleýin maglumat üçin onlaýn maslahat bermegiňizi haýyş edýäris.

 • Docetaxel API çig mal tozy 99% CAS 114977-28-5

  Docetaxel API çig mal tozy 99% CAS 114977-28-5

  “Docetaxel Trihydrate”, bcl-2 we bcl-xL gen aňlatmalarynyň täsirini görkezýän paklitakseliň ýarym sintetik analogydyr. Doketaksel Trihidrat apoptozyň döremegine sebäp bolýan G2 / M öýjük siklini tussag edýär. Hande Bio Docetaxel API çig mal tozy 99% CAS 114977- 28-5. Has giňişleýin maglumat üçin onlaýn habarlaşyň.

 • Qualityokary hilli Indole-3-Karbinol Poroşok CAS 700-06-1 98% Indole-3-Karbinol

  Qualityokary hilli Indole-3-Karbinol Poroşok CAS 700-06-1 98% Indole-3-Karbinol

  Indole-3-karbinol, möhüm gök önümlerden (brokkoli, turp we karam ýaly) çykarylyp bilinýän çiş himopreventiw maddadyr .Indole-3-metanol köp çişleriň döremegine we ösmegine päsgel berip biler .Hande Biotech ýokary hilli Indole- 3-Karbinol Poroşok CAS 700-06-1 98% Indole-3-Karbinol. Has giňişleýin maglumat üçin onlaýn ýagdaýda maslahatlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

 • Çig material Sefalomannin CAS 71610-00-9 95% Ak kristal tozy

  Çig material Sefalomannin CAS 71610-00-9 95% Ak kristal tozy

  Sefalomannin, paklitaksel we doketaksele öwrülip bilýän Taxus çinensisinden alnan paklitakseliň önümidir. Hande Bio çig mal sefalomannine CAS 71610-00-9 95% Ak kristal poroşok bilen üpjün edýär. Has giňişleýin maglumat üçin onlaýn maslahat bermegiňizi haýyş edýäris. .

 • Professional öndüriji üpjünçiligi Indole-3-Karbinol CAS 700-06-1

  Professional öndüriji üpjünçiligi Indole-3-Karbinol CAS 700-06-1

  Indole-3-karbinol, möhüm gök önümlerden (brokkoli, turp we karam ýaly) çykarylyp bilinýän çiş himopreventiw maddadyr .Indole-3-metanol köp çişiň döremegine we ösmegine päsgel berip biler. -3-Karbinol CAS 700-06-1. Has giňişleýin maglumat üçin onlaýn ýagdaýda maslahatlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

1234Indiki>>> Sahypa 1/4