Gidrokotil asiatika ekstrakt asiatikozid 80% kosmetiki çig mal

Gysga düşündiriş:

Gidrokotil asiatika ekstraktynda alfa-aromatiki rezin alkogol gurluşy ýaly dürli triterpenoidler bar.Esasy komponentler makaskozid, makkasosid, goňur sarydan ak reňkli poroşok, görnüşi birneme ajy.Çygly yssy sarylygy, yssy urgy içgeçmesini, gan strukturasy bilen stanguriýany, karbunkul ýaralaryny we ýykylan şikesleri bejermekde ajaýyp täsirleri bar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt maglumatlary

Himiki düzümi: Centella asiatica esasan triterpen kislotalaryny we triterpen saponinlerini öz içine alýar.Triterpenoid kislotalaryna aziatik kislotasy, brahmisid, izobrahmisid, Madagaskar asiat kislotasy we betulin kislotasy girýär.Triterpenoid saponinlere asiatikozid, makkasozid, brahmosid, brahminozid, minnetdarlyk, izoshenkunisid we ş.m. girýär. Minpeik we ş.m.Centella asiatica-dan bäş sany täze triterpen glikozidi izolýasiýa etdi.Polien alkine uglewodorodlar: Centella asiatica-nyň ýerasty böleginde dürli polien alken birleşmeleri bar we azyndan 16 görnüş bölünýär.Şeýle hem düzüminde vellarin, miwe kislotasy, WC, sentelloza, asiatin, flawonol, ýag kislotalary we adam bedeni tarapyndan zerur bolan kalsiý, demir, kaliý, magniý, marganes, rubidium, selen, sink we ş.m. bar.
Çeşme ösümlikleri: Lianqian oty, toprak oty, luodeda, Lei gonggen diýlip hem atlandyrylýan Centella asiatica.

Effekt:

1. Aşgazan ýarasyna garşy täsir
gidrokotil asiatika ekstrakty aşgazan ýarasy modeli bolan syçanlaryň beýnisindäki gan basyşyny gowulaşdyryp biler γ- Aminobutirik kislotasy (GABA) derejesi aşgazan kislotasynyň bölünip çykmagyny we pepsin işjeňligini peseldip, ýaranyň gowy täsirini görkezip biler.
2. memoryady güýçlendiriň
H“ydrocotyle asiatica” ekstrakty, passiw öňüni alyş jogap synagynda syçanlaryň ýadyny ep-esli gowulaşdyryp biler.
3. Merkezi nerw ulgamyna täsiri
gidrokotil asiatika ekstraktynyň güýçli merkezi inhibitor täsiri we holinergiki täsiri bar.
4. Antibakterial täsiri
Hýdrokotil asiatikanyň ekstrakty antibakterial we wirusa garşy täsir edýär we Pseudomonas aeruginosa, Proteus we Staphylococcus aureus-a inhibitor täsir edýär.Mundan başga-da, asiatosid bakteriýalaryň mum filmini eräp biler.
5. Biosintezi höweslendiriň
Centella asiatica jemi triterpen ekstrakty öýjükleriň köpelmegine we beloklara we proteoglikan biosintezine ep-esli derejede täsir edip biler we kollagen we fibronektini ep-esli ýokarlandyryp biler.
6. Deriniň dokumalaryna täsiri
Oundaranyň bejergisini çaltlaşdyryp, deriniň ösmegine kömek edip, ýerli leýkositleri köpeldip, birleşdiriji dokumanyň damar ulgamyny köpeldip we mukus sekresiýasyny ýokarlandyryp biler.
7. Beýleki wezipeler
Centella asiatica-nyň çig ekstrakty aýal alakalara dilden berlende, hasyllylygy peseltmegiň aýdyň we dowamly işjeňligini görkezdi;Sistolik gan basyşyny we ýürek urmasyny peseltmek;Wirusa garşy, dartgynlylyga we streslere garşy täsirler.

Önümiň parametrleri

KOMPANI PRA PROFILI
Haryt ady Gidrokotil asiatika ekstrakty
CAS 84696-21-9
Himiki formula N / A
MainPönümler Gar oksalik kislotasy 10-90%Aziatosid / asiatozid 10-90%Gidroksiasiatikozid 10-90%Centella asiatica jemi glikozidler 40% / 70% / 80%
Brand Hande
Möndüriji Nanunnan Hande Bio-Tech Co., Ltd.
Country Kunming, Hytaý
Döredildi 1993
 BASIC MAGLUMAT
Sinonimler “;”;
Gurluşy N / A
Agram N / A
HS kody N / A
HilSkesgitlemek Kompaniýanyň spesifikasiýasy
Ctassyklamalar N / A
Derňew Müşderiniň isleglerine görä düzülen
Daş görnüşi Daş görnüşi: goňur sary-ak reňkli poroşok
Gazyp almagyň usuly Centella asiatica
Ualyllyk mümkinçilik Müşderiniň isleglerine görä düzülen
Bukja Müşderiniň isleglerine görä düzülen
Synag usuly HPLC
Logistika Birnäçe ulag
PAýmentTerms T / T, D / P, D / A.
Oterm Müşderiniň barlagyny hemişe kabul ediň;Müşderilere kadalaşdyryjy hasaba alyşda kömek ediň.

Hande önüm beýany

1. Kompaniýa tarapyndan satylan önümleriň hemmesi ýarym taýýar çig mal.Önümler esasan önümçilik kwalifikasiýasy bolan öndürijilere gönükdirilendir we çig mal ahyrky önüm däl.
2. Giriş bilen baglanyşykly potensial netijelilik we amaly programmalar neşir edilen edebiýatdan.Şahsy adamlar gönüden-göni ulanmagy maslahat bermeýärler we şahsy satyn almalar ret edilýär.
3. Bu web sahypasyndaky suratlar we önüm maglumatlary diňe salgylanmak üçin ulanylýar we hakyky önüm agdyklyk eder.


  • Öňki:
  • Indiki: