Kärhananyň güýji

Kärhananyň güýji

Onýyllyklar, Ösümlik ekstraktlary |Derman çig mallary |Araçylar, ýöriteleşdirilen gözleg we ösüş we CDMO önümçilik tejribesi.

Hande

Nanunnan Hande Biotehnologiýa Co., Ltd. 1993-nji ýylda döredildi. Täze önümçilik bazasy Kunming şäheriniň 10 km günbataryndaky Taiping New City-de ýerleşýär.Kompaniýanyň işi ösümlik ekstraktlary, derman çig mallary we araçylar üçin ýöriteleşdirilen gözleg we gaýtadan işlemek boýunça maslahat hyzmatlaryny öz içine alýar.

Hande Bio, ähli standart synag enjamlaryny ulanyp, maglumatlaryň bütewiligi IT ulgamyny ulanyp, suwuk faza, gaz fazasy, metal elementleri, infragyzyl, mikroorganizmler, çyglylygy ölçemek, durnuklylygy barlamak we ş.m. ýaly ähli synag elementlerini öz içine alýan halkara barlaghanalaryna öz içine alýar. täsirli ýokary we doly ýapylan aýralyk we arassalaýyş önümçilik liniýalary, şeýle hem taýýar önümi arassalamak üçin arassa ussahanalar.

Şol bir wagtyň özünde, Hande Bio QC synag otagy, QA, R&D we beýleki toparlar bilen enjamlaşdyrylandyr we önüm taslamasyny barlamak üçin müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmak we içerki we daşary ýurtly müşderilere durnukly hilli önümler we yzygiderli üpjün etmek üçin birnäçe patent aldy. degişli tehniki hyzmatlar.

Gözleg we ösüş güýji

Hande köp ýyllap gözleg we ösüş topary bar.Topar birnäçe patentlenen oýlap tapyşlar üçin ýüz tutdy we bu tejribe laboratoriýadan tä täjirçilik köpçülikleýin önümçiligine çenli üznüksiz.

Gözleg we ösüş güýji 01
Gözleg we ösüş güýji02
Ösüş güýji 03
Ösüş güýji 04

Önümçilik ukyby

Hande özüniň GMP önümçilik bazasyny gurdy we ABŞ FDA, EUB EDQM, Hytaý GMP, Japanaponiýa PMDA, Awstraliýa TGA, Günorta Koreýa, Hindistan, Hytaý Taýwan, Türkiýe, Russiýa, SGS, D&B we beýleki kadalaşdyryjy gözden geçirişden geçdi.Şol bir wagtyň özünde, gözleg we ösüş topary bilen enjamlaşdyrylan we yzygiderli birnäçe patent aldy.QC synag otagy, önüm elementini synagdan geçiriň.

Önümçilik ukyby 01
Önümçilik ukyby 02
Önümçilik ukyby 03
Önümçilik ukyby 04

Düzgünnamany hasaba almak we beýannama güýji

Birnäçe ýyllyk ösüşden soň, Hande Düzgünnamany hasaba almak we beýan etmek boýunça köp ýyllyk tejribesi bar we Düzgünnamany hasaba almak we beýan etmek prosesi bilen tanyş.

Güýç 01
Güýç yglan ediň 02
Güýç yglan ediň 03
Güýç yglan ediň 04

Hyzmatdaşlyk usuly

1 customers Müşderiler talaplary öňe sürenlerinde, Hande çalt jogap berýär we gözleg we ösüş, seljeriş usulyny ösdürmek, hil gözlegleri, beýannama we köpçülikleýin önümçiligi üpjün edýär.

2 Handanyň gözleg maglumatlar bazasyna esaslanyp, mätäç müşderilere önümleri maslahat beriň we pudagy bilelikde giňeldiň.