Kärhananyň kwalifikasiýasy

Kärhananyň kwalifikasiýasy

Hande Bio, ösümlik ekstraktlary |derman çig mal |araçylar, öndürijiler, doly kär.

Kärhananyň güýji

Biotehnologiýa gözlegleri we ösüşi boýunça ýöriteleşen ýokary tehnologiýaly kärhana “nanunnan Hande Biotehnologiýa Co., Ltd.” 1993-nji ýylyň awgust aýynda esaslandyryldy.Birnäçe ýyllyk ösüşden soň, Hande doly hil ulgamyny döretdi, önümleriň hiline ýokary ülňülere laýyklykda gözegçilik etdi we önümçilik kuwwatyny we önümçilik bahasyny ýokarlandyrdy.

Kompaniýanyň kwalifikasiýasy

Hande Bio ösümlik ekstraktlarynyň, derman çig malynyň we araçylarynyň kär derejesi bilen meşgullanýar.

Neşe serişdelerini hasaba almak

Neşe serişdelerini hasaba almak

Neşe öndürmek üçin ygtyýarnama

Neşe öndürmek üçin ygtyýarnama

El GMP

El GMP

Düzgünleşdiriji şahadatnama

Hande Bio ABŞ FDA, EUB EDQM, Hytaý GMP, Japanaponiýa PMDA, Awstraliýa TGA, Günorta Koreýa, Hindistan, Hytaý Taýwan, Türkiýe, Russiýa, SGS, Dun & Bradstreet we ş.m. ýaly kadalaşdyryjy şahadatnamalary yzygiderli tabşyrdy.

Nanunnan Hande ABŞ-nyň FDA şahadatnamasy

Nanunnan Hande ABŞ-nyň FDA şahadatnamasy

Hindistan hasaba alyş şahadatnamasy

Nanunnan Hande Awstraliýa TGA şahadatnamasy

Nanunnan Hande Awstraliýa TGA şahadatnamasy

Nanunnan Hande Awstraliýa TGA şahadatnamasy

Nanunnan Hande Japanaponiýa DMF şahadatnamasy

Nanunnan Hande Japanaponiýa DMF şahadatnamasy

Nanunnan Hande CEP (Tebigy Paclitaxel)

Nanunnan Hande CEP (Tebigy Paclitaxel)

Nanunnan Hande CEP (ýarym sintetik paklitaksel)

Nanunnan Hande CEP (ýarym sintetik paklitaksel)

Nanunnan Hande EU API kepilnama resminamalaryny eksport edýär

Nanunnan Hande EU API kepilnama resminamalaryny eksport edýär

SGS eli

Nanunnan Hande SGS

Patent şahadatnamasy

Hande Bio birnäçe täze tehnologiýany ösdürdi, birnäçe patent şahadatnamasyna eýe boldy we doly garaşsyz intellektual eýeçilik hukugyna eýe.

CN102146083B-Fenugreekiň bölüniş we çykarmak usuly
CN102993137B-Doketakseliň senagat ýarym sinteziniň usuly
CN107970265A-Notoginseng çykarmagyň usuly
CN108003119A-10-deasetil bakkatin III-den kabazitaksel sintez etmegiň usuly
CN108069837A-Taxus çinensisinden taksili çykarmagyň bir görnüşi
CN109942515A-10-deasetilpaklitaksel çykarmak üçin bir usul
CN109942594A-Gomoharringtonini çykarmagyň bir görnüşi
CN110003143A-Tebigy paklitaksel çykarmagyň usuly
CN110003144A-Manlinden paklitaksel sintez etmegiň usuly
CN110025645B-Amerikan ginsenginiň jemi saponinlerini çykarmagyň bir görnüşi
CN110078667A-Huperzin A-ny çykarmagyň bir görnüşi

Hormat şahadatnamasy

Birnäçe ýyllyk ösüşden soň, Hande bu pudakda birnäçe hormatly şahadatnamalara eýe boldy!

Hormat şahadatnamasy 1

Kärhana tehnologiýa merkezi

Hormat şahadatnamasy 2

Tokaý pudagynda welaýat öňdebaryjy kärhanasy

Hormat şahadatnamasy 3

halkara belli marka

Hormat şahadatnamasy 4

Kunming Kärhana Tehnologiýa Merkezi

Ylmy we tehnologiki innowasiýalaryň güýjüni ýygnamak

Biotehnologiýa pudagynda Hande Biotech kärhanalaryň mümkinçiliklerini yzygiderli ýokarlandyrýar we müşderilere önümleriň bahasyny ýokarlandyrmak üçin özboluşly amaly tehnologiýalary ulanýar.