Iýmit goşundylary

 • Melatonin 98% uky iýmit çig malyny gowulandyrýar

  Melatonin 98% uky iýmit çig malyny gowulandyrýar

  Melatonin adam bedeninde aýrylmaz tebigy gormon bolup, beýleki dürli gormonlaryň bölünip çykmagyna gözegçilik edýär we täsir edýär.Melatonin endokrin ulgamynyň işini gowulaşdyryp, immuniteti gowulaşdyryp, anti-stres we antioksidant funksiýalaryny gowulaşdyryp, ukyny gowulaşdyryp, adamyň garramagyny peseldip we jyns organlarynyň degenerasiýa tizligini peseldip biler;melatonin, esasanam adaty ukusyzlyk üçin, düwnük keseliniň öňüni alyp biler.Kömek ediň.

 • Ecdysterone Beta Ecdysterone 20-Gidroksidison Cyanotis arachnoidea ekstrakty

  Ecdysterone Beta Ecdysterone 20-Gidroksidison Cyanotis arachnoidea ekstrakty

  Ekdysteron, Commelinaceae ösümligi Pearl Cyanotis Arachnoidea-nyň kökünden alnan işjeň madda. Ony arassalygyna görä ak, çal ak, açyk sary ýa-da açyk goňur kristal poroşoklara bölüp bolar. Ekdisteron lukmançylykda, saglygy goraýyşda giňden ulanylýar , kosmetika we tohumçylyk pudaklary.

 • Koenzim Q10 Poroşok Koenzim Q10 98% Poroşok Kas 303-98-0

  Koenzim Q10 Poroşok Koenzim Q10 98% Poroşok Kas 303-98-0

  Koenzim Q10 ýagda erän antioksidant bolup, adam öýjükleriniň we öýjük energiýasynyň iýmitlenmegini işjeňleşdirip bilýär we adamyň immunitetini ýokarlandyrmak, antioksidlenmegi güýçlendirmek, garramagy gijikdirmek we adam ömrüni ýokarlandyrmak ýaly wezipelere eýedir. Lukmançylykda giňden ulanylýar ýürek-damar keselleri we iýmit saglygy önümlerinde we içerde we daşary ýurtlarda iýmit goşundylarynda giňden ulanylýar. Hande Bio zawod üpjünçiligi koenzim Q10 poroşok koenzim Q10 98% poroşok kas 303-98-0 üpjün edýär. Has giňişleýin maglumat üçin onlaýn maslahat bermegiňizi haýyş edýäris.

 • Melatonin Cas 73-31-4 Melatonin Poroşok Melatonin 99%

  Melatonin Cas 73-31-4 Melatonin Poroşok Melatonin 99%

  Melatonin (MT) beýniniň sosna bezi bilen bölünip çykýan gormonlaryň biridir. Melatonin indol heterosiklik birleşmeleriň toparyna degişlidir. Hande Bio Melatonin Cas 73-31-4 Melatonin Poroşok Melatonin 99%. Has giňişleýin maglumat üçin bize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris. onlaýn.

 • Sianotis Arahnoidea ekstrakty 20-gidroksidison 95% 98% Beta-Ekdisteron Beta Ekdysteron

  Sianotis Arahnoidea ekstrakty 20-gidroksidison 95% 98% Beta-Ekdisteron Beta Ekdysteron

  20-Gidroksidizon “Cyanotis Arachnoidea Extract” -dan alnan. Arassalygyna görä ak, ak, açyk sary ýa-da açyk goňur kristal poroşoklara bölünýär. 20-Gidroksidison dürli pudaklarda ulanylýar we bazaryň gowy geljegi bar. häzirki wagtda lukmançylyk, saglygy goraýyş önümleri, kosmetika, suw hojalygy we beýleki pudaklarda giňden ulanylýar. Hande Bio “Cyanotis Arachnoidea Extract” 20-gidroksikdizon 95% 98% Beta-Ekdysteron Beta Ekdysteron bilen üpjün edýär. Has giňişleýin maglumat üçin onlaýn habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

 • Zawod üpjünçiligi Panax Ginseng ekstrakt Ginseng ekstrakt tozy

  Zawod üpjünçiligi Panax Ginseng ekstrakt Ginseng ekstrakt tozy

  Ginseng ekstrakty Panax ginsengiň guradylan kökünden öndürilen önümdir. Ginseng ekstraktynda saponin, ginsenozid, efir ýagy, poliasetilen alkogoly, polipeptid, witaminler we polisakaridler bar. ýadawlyk, stresse garşy we immunomodulýator çäreleri. Hande Bio Panax Ginseng ekstrakt Ginseng ekstrakt tozy bilen üpjün edýär.

 • Ginseng ekstrakty Panax Ginseng kök ekstrakty Tebigy Ginseng kök ekstrakty

  Ginseng ekstrakty Panax Ginseng kök ekstrakty Tebigy Ginseng kök ekstrakty

  Ginseng ekstrakty Panax ginsengiň guradylan kökünden öndürilen önümdir. Ginseng ekstraktynda saponin, ginsenozid, efir ýagy, poliasetilen alkogoly, polipeptid, witaminler we polisakaridler bar. ýadawlyk, stresse garşy we immunomodulýator çäreleri. Hande Bio Ginseng ekstrakty Panax Ginseng kök ekstrakty Tebigy Ginseng kök ekstrakty.

 • Qualityokary hilli 98% Indole-3-karbinol CAS 700-06-1

  Qualityokary hilli 98% Indole-3-karbinol CAS 700-06-1

  Indole-3-karbinol, möhüm gök önümlerden (brokkoli, turp we karam ýaly) çykarylyp bilinýän çiş himiki öňüni alyş maddasydyr .Indole-3-metanol köp çişleriň döremegine we ösmegine päsgel berip biler .Hande Biotech ýokary hilli 98% üpjün edýär Indole-3-karbinol CAS 700-06-1. Has giňişleýin maglumat üçin onlaýn ýagdaýda maslahatlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

 • Aloe Vera ekstrakt tozy aloe-emodim 98% aloin CAS 85507-69-3

  Aloe Vera ekstrakt tozy aloe-emodim 98% aloin CAS 85507-69-3

  “Aloe verain” etanolda sary iňňe ýaly kristallar ýaly kristallaşýan tebigy organiki birleşme. Hande Bio “Aloe Vera Extract” poroşok aloe-emodim 98% aloin CAS 85507-69-3 bilen üpjün edýär. Has giňişleýin maglumat üçin onlaýn habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

 • Qualityokary hilli icariin 50% 60% 80% 98% epimedium ekstrakty

  Qualityokary hilli icariin 50% 60% 80% 98% epimedium ekstrakty

  “Epimedium” adaty hytaý lukmançylygydyr.Yangaňy we böwregi tonlamak, disk süňküni güýçlendirmek, ýeli we çyglylygy ýok etmek ýaly wezipelere eýedir.Güýçsizlik we spermatorreýa, diski süňk, revmatizm we artralgiýa, ukusyzlyk we şertnama, klimakteriki gipertoniýa üçin ulanylýar.Stafilokokklary we garramaga garşy täsir edip biler.Icariin, ýürek-damar ulgamyny netijeli gowulaşdyryp, endokrin sazlap we endokrini gowulandyryp biljek täsirli komponentlerinden biridir.Mundan başga-da, Epimediumyň hem rak keseline garşy täsiriniň bardygyny we düwnük keseline garşy iň ähtimal derman hökmünde kabul edilýändigi aýratyn bellärliklidir. Hande Bio ýokary hilli icariin 50% 60% 80% 98% epimedium ekstraktyny üpjün edýär. Has giňişleýin maglumat üçin maslahat bermegiňizi haýyş edýäris. onlaýn.

 • Aziatosid Centella Asiatica ekstrakt tozy Aziatosid tozy

  Aziatosid Centella Asiatica ekstrakt tozy Aziatosid tozy

  Aziatosid esasan Centella asiatica (L.) Urb-dan alynýar, bir saýawan ösümligi Gury tutuş ot. Bu ýaranyň bejergisini ösdürip biler. Bu trawmany, hirurgiki şikesleri, ýanmagy, keloidleri we sklerodermany bejermek üçin ulanylýar. Aziatosid deriniň derisinde giňden ulanylýar. Dermanlar we dürli effektli derini bejermek önümleri .Hande Bio Asiaticoside Centella Asiatica Extract Powder Asiaticoside Poroşok bilen üpjün edýär. Has giňişleýin maglumat üçin onlaýn maslahatlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

 • Qualityokary hilli Coq10 tebigy koenzim Q10 poroşok CAS 303-98-0

  Qualityokary hilli Coq10 tebigy koenzim Q10 poroşok CAS 303-98-0

  Koenzim Q10 ýagda erän antioksidant bolup, adam öýjükleriniň we öýjük energiýasynyň iýmitlenmegini işjeňleşdirip bilýär we adamyň immunitetini ýokarlandyrmak, antioksidlenmegi güýçlendirmek, garramagy gijikdirmek we adam ömrüni ýokarlandyrmak ýaly wezipelere eýedir. Lukmançylykda giňden ulanylýar ýürek-damar keselleri we iýmit saglygy önümlerinde we içerde we daşary ýurtlarda iýmit goşundylarynda giňden ulanylýar. Hande Bio ýokary hilli Coq10 tebigy koenzim Q10 poroşok CAS 303-98-0 bilen üpjün edýär. Has giňişleýin maglumat üçin onlaýn maslahat bermegiňizi haýyş edýäris.

 • Rutin 100% Tebigy arassa Sophora Japonica gül ekstrakt tozy 95% Rutin

  Rutin 100% Tebigy arassa Sophora Japonica gül ekstrakt tozy 95% Rutin

  Rutin dürli çeşmelerden gelýän flawonoidleriň bir görnüşidir. Esasan Sophora japonica L.Rutiniň budda (Huaimi) we miwesinde (Huaijiao) bar. Hande Biotech, Rutini 100% tebigy arassa Sophora Japonica gül ekstrakt tozy 95% Rutin bilen üpjün edýär. Has giňişleýin maglumat üçin onlaýn maslahatlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

 • Iýmit derejesi 100% Organiki arassa monkfrut ekstrakty Mogrosid et Süýjüdiriji

  Iýmit derejesi 100% Organiki arassa monkfrut ekstrakty Mogrosid et Süýjüdiriji

  Mogroside V dermanlyk we iýip bolýan birmeňzeş ösümlik Luo Han Guo-dan alnan tebigy, pes kalorili süýjüdiriji bolup, süýjüligi sukrozanyňkydan 350 esse köpdür; düzüminde esasanam aminokislotalar, fruktoza, mikroorganizmler we minerallar bar. emeli süýjüdirijileri çalyşmak üçin we adaty hytaý naharlarynda tagam we iýmit goşundylary hökmünde giňden ulanylýar. Hande Bio azyk derejesini 100% Organiki arassa monkfrut ekstrakty Mogrosid Ⅴ Süýji önümi bilen üpjün edýär. Has giňişleýin maglumat üçin onlaýn habarlaşyň.

 • süýjüdiriji stewiýa ekstrakty Stewiosid 98% Stewia ýapragy ekstrakt tozy

  süýjüdiriji stewiýa ekstrakty Stewiosid 98% Stewia ýapragy ekstrakt tozy

  Stevioside birleşýän ösümlik Stevia rebaudiana (ýa-da Stevia rebaudiana) -dan alnan tebigy süýjüdirijiniň täze görnüşidir. Günorta Amerikada stevia rebaudiana ýüzlerçe ýyl bäri ösümlik we şekeriň ornuny tutýar. Stiwiozid önümçiliginde giňden ulanylýar. iýmit, içgi we ýakymlylyk .Hande Biotech, süýji süýji stewia ekstraktyny üpjün edýär Stevioside 98% Stevia ýaprak ekstrakt tozy. Has giňişleýin maglumat üçin onlaýn maslahatlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

 • Theaflavin 80% iýmit derejesi Pu'er çaýy teaflawin poroşokyny alýar

  Theaflavin 80% iýmit derejesi Pu'er çaýy teaflawin poroşokyny alýar

  Teaflawin, Pu'er çaýyndan (bişirilen çaý) häzirki zaman fiziki tehnologiýasy arkaly hiç hili goşundylar bolmazdan alnan oksidlenen polimerdir.Molekulýar elek tehnologiýasy bilen pestisidleriň galyndylary, bakteriýalar, agyr metallar we ş.m. ýaly adam saglygyna zyýanly maddalardan bölünip aýryldy. Teaponiniň deňagramlylygy hemmetaraplaýyn kadalaşdyrmak funksiýasynyň bardygyny gen we öýjük derejesindäki synaglar subut etdi. adam alyş-çalşynyň, gan şekeriniň, gan lipidiniň, gan basyşynyň Urik kislotasynyň we beýleki metabolik näsazlyklaryň öňüni almak we azaltmak, ýürek-damar we serebrowaskulýar keselleriniň öňüni almak möhüm täsir edýär.Hande Biotech, Theaflavin 80% iýmit derejeli Pu'er çaý ekstrakt teaflawin poroşokyny üpjün edýär.Has giňişleýin maglumat üçin onlaýn ýagdaýda maslahatlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

 • Qualityokary hilli zawod üpjünçiligi uky uky Melatonin cas 73-31-4 melatonin tozy

  Qualityokary hilli zawod üpjünçiligi uky uky Melatonin cas 73-31-4 melatonin tozy

  Melatonin (MT) beýniniň sosna bezi bilen bölünip çykýan gormonlaryň biridir. Melatonin indol heterosiklik birleşmeleriň toparyna degişlidir. Hande Bio ýokary hilli zawod üpjünçiligi üpjün edýär uky Melatonin cas 73-31-4 melatonin tozy. Has giňişleýin maglumat üçin , onlaýn ýagdaýda biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

 • Sianotis Arahnoidea ekstrakty 20-gidroksidison Beta-Ekdysteron Beta Ekdysteron

  Sianotis Arahnoidea ekstrakty 20-gidroksidison Beta-Ekdysteron Beta Ekdysteron

  20-Gidroksidizon “Cyanotis Arachnoidea Extract” -dan alnan. Arassalygyna görä ak, ak, açyk sary ýa-da açyk goňur kristal poroşoklara bölünýär. 20-Gidroksidison dürli pudaklarda ulanylýar we bazaryň gowy geljegi bar. häzirki wagtda lukmançylyk, saglygy goraýyş önümleri, kosmetika, suw hojalygy we beýleki pudaklarda giňden ulanylýar. Hande Bio “Cyanotis Arachnoidea Extract 20-gidroksidekson Beta-Ekdysteron Beta Ekdysterone” bilen üpjün edýär. Has giňişleýin maglumat üçin onlaýn habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

 • Qualityokary hilli ginseng ekstrakt tozy ginseng ýapragy ekstrakty Ginsenozid 10% ~ 80%

  Qualityokary hilli ginseng ekstrakt tozy ginseng ýapragy ekstrakty Ginsenozid 10% ~ 80%

  Ginseng ekstrakty Panax ginsengiň guradylan kökünden öndürilen önümdir. Ginseng ekstraktynda saponin, ginsenozid, efir ýagy, poliasetilen alkogoly, polipeptid, witaminler we polisakaridler bar. ýadawlyk, streslere garşy we immunomodulýator çäreleri. Hande Bio ýokary hilli ginseng ekstraktynyň tozy ginseng ýapragy ekstrakty Ginsenozid 10% ~ 80% üpjün edýär .Onuň bilen onlaýn maslahatlaşyň.

 • Qualityokary hilli tebigy Ginseng tozy Panax Ginseng ekstrakt tozy

  Qualityokary hilli tebigy Ginseng tozy Panax Ginseng ekstrakt tozy

  Ginseng ekstrakty Panax ginsengiň guradylan kökünden öndürilen önümdir. Ginseng ekstraktynda saponin, ginsenozid, efir ýagy, poliasetilen alkogoly, polipeptid, witaminler we polisakaridler bar. ýadawlyk, stresse garşy we immunomodulýator çäreleri. Hande Bio ýokary hilli tebigy Ginseng poroşok Panax Ginseng ekstrakt tozy bilen üpjün edýär, onlaýn maslahatlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

123456Indiki>>> Sahypa 1/12